Θανάσιμος εχθρός του πρωινού ξυπνήματος και των καθοδικών.

Δε λέει "όχι" σε ό,τι κι αν του προτείνεις να κανονίσετε. Απλώς το πιθανότερο είναι να μην εμφανιστεί ποτέ.