Ελληνικά English

Βασική Σχολή

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η σχολή βασικής εκπαίδευσης είναι ανοιχτή σε εγγραφές.

Το πρόγραμμα της βασικής σχολής εμπεριέχει:

  • Όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις (Ασφάλεια πτήσεων, Αεροδυναμική, Κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, Μετεωρολογία, Ιδανικός χειρισμός, κα)
  • Χειρισμός στο έδαφος (επίγειες ασκήσεις)
  • Διθέσια πτήση με τον εκπαιδευτή
  • Ελεγχόμενη solo πτήση
  • Κατεύθυνση με ασύρματη επικοινωνία

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα βρίσκονται σε βιβλίο, που λαμβάνει ο κάθε μαθητής με την εγγραφή του, σε ηλεκτρονική μορφή.

school1

school2