Ελληνικά English

Glider Check

Ετήσιος έλεγχος
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κάθε εξοπλισμός πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο πλοϊμότητας.

Η αντοχή των υλικών πολλές φορές είναι κάτι που δε φαίνεται με γυμνό μάτι. Η No Borders διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα μέτρησης, αλλά και μεγάλη εμπειρία (σε Ελλάδα και μεγάλες σχολές του εξωτερικού) στον έλεγχο των αλεξιπτώτων, και με ένα μικρό κόστος μπορεί να σας πιστοποιήσει τον εξοπλισμό για περαιτέρω χρήση.

check